Dicteria

Dicterium I

"Procesul penal este bancul de probă al civilizaţiei."(Prof. dr. Francesco CARNELUTTI, avvocato)


Dicterium II

"Procesul judiciar nu este ceea ce Parlamentul îşi imaginează in abstracto că este, ci ceea ce oamenii, judecători şi judecaţi, care iau parte la proces, fac din el, cum il joacă, în înţelesul teatral al cuvântului."(Avv. Piero CALAMANDREI)


Dicterium III

"Judecătorul colegial este mai puțin departe decât judecătorul unic  de ceea ce ar trebui să fie un judecător; judecătorii când ajung la o soluție comună nu înseamnă atât  o identitate de opinii, cât un parteneriat în aflarea adevărului."(Prof. dr. Francesco CARNELUTTI, avvocato).


Dicterium IV

"Un proces echitabil, cu toată gama de garanţii complexe pe care le implică, este o necesitate intelectuală, dacă nu invariabil ştiinţifică. Un proces echitabil este deci cheia legitimităţii oricărei decizii judiciare." (Jud. Bostjan M. ZUPANČIČ)


Dicterium V

"Cei care vor fi chemaţi să purceadă la reformă vor trebui să facă procesul penal mai zvelt, mai democratic răspunzător la aflarea adevărului (piu democraticamente rispondente alla ricerca della verita)..."(Avv. Giovanni LEONE)


Dicterium VI

"Profesia de jurist nu e o profesie comodă [...] nu e un refugiu pentru leneşi şi laşi. Chiar şi apărarea legilor comportă riscuri, chiar şi pentru a servi justiţia juridică e nevoie de curaj."(Avv. Piero CALAMANDREI).


Dicterium VII

"Rezultatul în procesul penal depinde de o infinitate de circumstanțe și, desigur, de curajul apărătorului sau al acuzatorului; dar rezultatul trebuie să fie mai cu seamă răspunsul imparțial la o cerere de a se face justiție."(Avv. Mauro RONCO)


Dicterium VIII

"Nu a existat niciodată, printre altele, chiar în momentele tulburătoare ale istoriei, vreo propunere să fie eliminaţi medicii şi inginerii, dar avocaţii, da."(Prof. dr. Francesco CARNELUTTI, avvocato)


Dicterium IX

"Filosofii și oamenii politici au poate luxul să vorbească de drepturi in abstracto, urmând o abordare deontologică. În drept, însă, este contextul concurent, contextul procedural, care face să reiasă -deci să existe- drepturile materiale."(Jud. Bostjan M. ZUPANČIČ)


Dicterium X

" Judecătorii trebuie să corespundă unei cetăţenii exigente: trebuie să aibă un profil etic ireproşabil, o bună pregătire tehnică juridică, bun simţ şi sensibilitate socială, dar trebuie să înceapă să ţină cont şi de noua putere de cenzură a opiniei publice."(Adv. Noémia da Rocha NEVES ANACLETO LOUÇA)


Dicterium XI

" Nu pot spune că ştiu prea multe despre lege, fiind interesat mai mult de justiţie."(William TEMPLE, Arhiepiscop de Canterbury)


Dicterium XII

" Dacă dorim respect faţă de lege, trebuie să facem legea respectabilă."(Jud. Louis Dembitz  BRANDEIS, Curtea Supremă a SUA)


Dicterium XIII

" Curtile pot gresi când se mentin prea aproape de litera legii, atunci când legea introduce o politică, care merge dincolo de cuvinte."(Jud. Oliver Wendell HOLMES Jr., Curtea Supremă a SUA)


Dicterium XIV

"Există o procedură penală invizibilă, care nu se poate citi în manuale şi în repertoriile de jurisprudenţă, dar care se atinge cu mâna în efectivitatea practicii judiciare ."(Prof. dr. avv. Ennio AMODIO, Universita di Milano)


Dicterium XV

"Este necesară o mai strânsă legătură între principiile teoretice, fără de care nu ar exista ştiinţă şi problemele practice, fără de care nu ar exista viaţă."(Prof. dr. Biagio PETROCELLI, Universita di Napoli)


Dicterium XVI

" Juriştii, desigur, studiază sau ar trebui să studieze procesul în sensul că mecanismul procesului penal, aşa fragil cum este, să se perfecţioneze."(Prof. dr. Francesco CARNELUTTI, avvocato)