Cine suntem

Centrul de Dezbateri si Studii Procesual Penale "Ioan Tanoviceanu" este o asociatie stiintifică, ce cuprinde procesualpenalisti, în principal practicieni.

Centrul este recunoscut ca asociatie cu personalitate juridică din 13 octombrie 2011, prin sentinta rămasă ulterior definitivă si irevocabilă a Judecătoriei Sector 5 Bucuresti.

Potrivit Statutului, Centrul are drept scop promovarea unei orientări democratice și științifice, cu respectarea demnităţii umane, a sistemului procesului penal, care să alinieze România cu specificităţile ei la exigențele vest-europene de perfecționare a acestui sistem, încurajarea contactelor și a colaborărilor științifice nu numai între procesualpenaliștii români, dar și între cei români și străini, pentru a evita astfel parohialitatea și sterilitatea științifică în acest domeniu.

Consiliul Director actual (feb. 2012-  feb. 2013) este format din membrii fondatori:

avocat Dănuţ Bugnariu, Preşedinte;

M.iur. auditor de justitie INM  Sorin-Alexandru Vernea, Vicepreşedinte;

M.iur. avocat Ion Nefliu, Secretar.

Statutul prevede că au dreptul să facă parte din Asociație, cadrele didactice universitare, cercetătorii științifici, judecătorii, procurorii, grefierii, avocații şi absolvenţii de master sau doctorat, cetăţeni români, despre care este rezonabil să se creadă că pot și doresc a urmări cu demnitate şi probitate scopul şi obiectivele Asociației

Unul dintre obiectivele Centrului este organizarea periodică de dezbateri, conferințe, seminarii de profil, cu participare internațională cel puțin o dată pe an și națională cel puțin de 3 ori pe an.

O primă dezbatere a avut loc pe data de 22 octombrie 2011, în Sala de Consiliu a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române (coorganizator), cu titlul "Proceduri speciale premiale în procesul penal".

STATUT  ►

ADEZIUNE  ► 

CONSILIUL DIRECTOR

PROFESORUL IOAN TANOVICEANU

ISTORICUL IOAN TANOVICEANU