Biblioteca

Recomandări

The Owlets of Minerva

Practica drepturilor omului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

de Jud. BOŠTJAN M. ZUPANČiČ

Eleven International Publishing, Olanda, 2012

Această carte cuprinde opiniile separate ale judecătorului Zupančič, inclusiv cele la care s-au alăturat alti judecători sau opiniile concordante, opinii ce îl consacră ca un fin teoretician al procesului adversarial.

Judecătorul prof. dr. Boštjan Marija Zupančič, cunoscut în Slovenia si ca BMZ, este autorul mai multor monografii si eseuri, scrise intr-un manieră inconfundabilă politico-filosofică.

Postat, 04 feb. 2012.


Cărţile de mai jos pot fi împrumutate de membri,

conform Statutului.

Contact: cdspp.tanoviceanu[at]gmail.com

 

Tratamentul penal al minorului

de VERSAVIA BRUTARU,

Editura Hamangiu, 2012

Monografia surprinde de o maniera sistematică, cu referinţe solide de drept comparat, realitatea inevitabil complexă a tratamentului delincvenţei minorile din România, inclusiv în contextul schimbărilor legislative mai recente, legate e.g. de violenţa în familie sau de rolul preventiv şi educativ al serviciilor de probaţiune.

Autoarea adaugă doctrinei o lucrare succintă, fluentă, riguros documentată, care păstrează un interes actual pentru penalişti si procesualpenalişti, practicieni şi teoreticieni, deopotrivă.

Postat, 19 feb. 2013.


Processo penale, diritto europeo e common law

dal rito inquisitorio al  giusto processo

de ENNIO AMODIO, Prof. Dr. la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Milano

Giuffrè Editore, 2003

Scrierile din volum aspiră să schiţeze parcursul străbătut de reformele procesual penale din Italia, sub impulsul consistentei experienţe comparative, în arcul temporal care porneşte din anii progresivei erodări a procesului inchizitorial, culminând cu codicele din 1989, până la afirmarea valorilor constituţionale ale justului proces.

Autorul, implicat activ în laboratorul ministerial ce a pregătit codicele din 1989, pune la îndemână  această carte studioşilor procesului penal ca pe un instrument de cunoaştere în căutarea unor cât mai juste echilibre între jus libertatis şi jus puniendi.

Postat, 29 nov. 2012.


A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights

de GEORGE LETSAS, Conf. Dr. la Faculty of Laws, University College London

Oxford University Press, 2010

Cartea doctorului Letsas este la fel de incitantă ca orice lucrare teoretică din anii recenţi despre Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.  Debutează cu o foarte precisă înţelegere a naturii drepturilor omului şi expune rolul tribunalelor însărcinate cu interpretarea actelor normative care transpun ideea politică a drepturilor omului în domeniul legii.

Inspirându-se din  filosofia anglo-americană juridică, politică şi morală,  cartea are ambiţia să contureze o teorie  juridică despre fundamentele morale ale drepturilor consacrate de Convenţie.

Constituind deopotrivă şi o reflecţie profundă asupra rolului interpretativ al Curţii, cartea îmbogăţeşte dogmatica juridică şi oferă un material de lectură stimulativ pentru orice persoană dedicată cauzei drepturilor omului.

Prima ediție a cărții a apărut în 2007, retipărită 2010.

Postat, 09 apr. 2012.


Strafprozessrecht

de Prof. Dr. WERNER BEULKE, Universität Passau

11. Auflage C.F. Müller, Germania, 2010

În prim-plan stau principiile generale de procedură (die allgemeinen Verfahrensgrundsätze), constituirea instanţei (der Gerichtsaufbau), participanţii procesuali (die Verfahrensbeteiligten), desfăşurarea cercetării penale (die  Grundzüge des Ermittlungsverfahrens), judecata în primă instanță  cu admiterea şi aprecierea finală a  probelor (die erstinstanzliche Hauptverhandlung mit Beweisaufnahme und Beweiswürdigung), efectele hotărârii judecătoreşti (die Wirkung gerichtlicher Entscheidigung), modalităţile de cooperare judiciară (die Arten der Rechtsbehelfe).

Pentru această ediţie au fost incluse cele mai recente hotărâri judecătoreşti, precum şi modificările legislative relevante, în special Legea asupra reglementării înţelegerilor în procedura penală (das Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren) şi, de la 1 ianuarie 2010 în vigoare, reglementarea modificată a detenţiei preventive (das Untersuchungshaftrecht).

Postat, 04 apr. 2012.


Strafprozessrecht

de Prof. Dr. Dr. h.c. URS KINDHÄUSER, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

2. Auflage Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germania, 2010

În prim-plan sunt situate principiile generale de procedură (die allgemeinen Verfahrensgrundsätze), procedura de cercetare penală (das Ermittlungsverfahren) si cea de judecată în primă instanță (die erstinstanzliche Hauptverhandlung).

Printre căile de atac, revizuirea (die Revision) beneficiază de o atenție deosebită.

Manualul profesorului dr.dr. h.c. Urs Kindhäuser completează tratarea de către acesta a dreptului penal substantial (materiellen Strafrecht). 

Postat, 03 feb. 2012.


Plea Bargaining Across Borders

de JENIA I. TURNER, Aspen Publishers, USA, May 2009

Cartea aduce într-un mod  surprinzător de concis o analiză comparativă, transnaţională şi globală a problemelor legate de practicile negociatorii ale justiţiei penale sau ale alternativelor la aceasta în mai multe jurisdicţii din întreaga lume.

Sunt cuprinse în carte SUA, Germania, Rusia, Bulgaria (ţara originară a autoarei, care a introdus practica acordurilor de vinovăţie din 2001), China, Japonia şi jurisdicţiile Curţilor internaţionale de Justiţie.

Postat, 09 ian. 2012.


Probele în procesul penal (editia a 2-a)

de jud. IULIA CIOLCĂ, Ed. Hamangiu, 2011

Lucrarea de fata aduce in atentia cititorilor unul dintre momentele cele mai importante in desfasurarea procesului penal – administrarea probelor.

Spetele selectate evidentiaza particularitatile probelor, complexitatea lor si, nu in ultimul rand, modalitatile de interpretare si de apreciere a acestora – interpretari uneori personale, academice sau colocviale –, care nu intotdeauna coincid cu solutia finala a instantelor, ceea ce confirma, cu atat mai mult, controversele care apar in practica intre cei care participa la infaptuirea actului de justitie.

Prezenta editie, completata cu decizii pronuntate in perioada 2008-2011, este revazuta si din perspectiva intrarii in vigoare a noului Cod de procedura penala, dispozitiile avute in vedere de instante la solutionarea cauzelor fiind corelate cu cele ale viitorului cod, astfel incat cartea isi pastreaza utilitatea chiar in contextul modificarilor legislative preconizate.

Postat, 16 oct. 2011.